072 Nasıl şükredilir?

  Alllahü Tealâ, hadis-i kudside:

"Beni anan, şükretmiş olur, beni unutan da nankörlük etmiş olur." [Taberânî] buyurdu. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz de:

"Bir nimet için Elhamdülillah diyen, nimetin şükrünü eda etmiş olur." [Beyhekî]

"Bir nimet için (Elhamdülillah) diyen, nimetin şükrünü eda etmiş olur. İki defa derse sevabı tazelenir. Üç defa derse, günahları affolur." [Hâkim]

"Bir Müslüman dünyadaki her şeye sahip olsa, Elhamdülillah dese, bu Elhamdülillah sözü, o her şeyden daha kıymetlidir." [Deylemî]

"Allahü teâlânın verdiği nimetleri bildirmek, bunlara şükretmek olur." [Beyhekî]

"Kime bir iyilik yapılırsa, o iyiliği ansın! İyiliği anmak şükür, iyiliği gizlemek nankörlüktür." [Ebû Davûd]

"İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükretmesini bilmez ve nimetin kesilmesine müstahak olur" [Ahmed b. Hanbel]

"Din işlerinde, kendinizden üstün olanı görüp ona uyan, dünya işlerinde ise kendinden aşağısına bakıp Allahü teâlâya hamd eden şükretmiş olur." [T. Gafilin]

"Belaya uğramış birini görünce; Bunu müptela kıldığı beladan beni koruyan ve birçok kimseye vermediği nimeti bana veren Allah’a hamd olsun! derse, kendine verilen nimetlere şükretmiş olur." [Beyhekî]

"Nimete hamd etmek, o nimetin elden çıkmasına karşı bir garantidir." [Deylemî] buyurdular.