075 Cimri olmamalı

  Değerli okuyucularım, israf, kötü olduğu gibi, cimrilik ondan daha kötü bir huydur. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:

"Cimrilikle iman, bir kulun kalbinde asla birlikte bulunamaz." [Nesaî]

"Haya, iffet, dile sahip olmak ve akıl imandan; cimrilik, müs-tehcenlik, çirkin söz ve hayasızlık nifâktandır." [Beyhekî]

"Cimri Cehenneme gider." [Beyhekî]

"Cimri Cennete giremez." [Deylemî]

"Allahü teâlâ, cimriliği sevmez." [Berika]

"Cehennemlikler katı kalbli, cimri ve kibirli kimselerdir." [Buharî]

"En kötü hastalık, cimriliktir." [Dare Kutnî]

"Cimrilik, helak edicidir." [Taberanî]

"Aman cimrilikten son derece sakının! Sizden öncekileri cimrilik helak etti." [Müslim]

"En kötü vasıf, cimrilik ve aşırı korkaklıktır." [Buharî]

"İnsanda bulunan en şerli şey, aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur." [Ebû Davûd]

"Hilekâr, cimri ve yaptığı iyilikleri başa kakan kimse cennete giremez." [Tirmizî]

"İsmim anılınca salevat okumayan, cimrilerin cimrisidir." [Tirmizî]

"Zekatını veren, misafirlerini ağırlayan, darda olanlara yardım eden kimse, cimri sayılmaz." [Taberanî]