077 Kimseden bir şey istememeli

  Değerli okuyucularım, insan nefsi doymak bilmez arzularla doludur. O sebeple nefsine tabi olan insanın telaş ve sıkıntları hiç bitmez. İslam'ın esası ise nefsinin bu isteklerine değil, Allahü Tealâ'nın isteklerine tabi olmaya dayanır. İnsanlar, nefislerinin bu isteklerini yerine getirmek için kendlerini sıkıntılara soktuğu gibi, "Şunu yapar mısın?, Bunu verir misin?" gibi mal ve hizmet talepleriyle çevresindeki insanları da sürekli sıkıntıya sokarlar. Onun için Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz insanlardan bir şeyler istemeyi yasaklamıştır.

"Halktan bir şey istemeyeceğine söz verenin Cennete gireceğine kefilim." [Nesaî]

"İnsanlardan bir şey istemeyin, velev ki bir misvakı bir defa kullanmak için de olsa." [Bezzar]

"Açgözlü olmak ve istemekten sakın! Tamah fakirliğin ta kendisidir." [Taberânî]

"İnsanlardan bir şey istemeyeni, Allahü teâlâ zengin eder. Kanaat edene de Allah kâfidir." [Bezzâr]

"Dünyadan yüz çevir ki, Allahü teâlâ seni sevsin! Halkın eline bakma ki seni sevsinler." [İbni Mâce]

"Eller tasarrufta üçtür. Allah’ın eli en üsttedir, sonra veren el gelir, en altta isteyenin eli vardır." [Ebû Dâvud]

"Hz. Ebû Bekir, deve ile giderken, devenin yuları düşünce, devesini çöktürüp yuları aldı. Oradakiler: Bize söyleseydin de biz alıp sana verseydik, inmene ne lüzûm vardı? dediler. Hz. Ebû Bekir, Resûlullah bana, halktan bir şey istemememi emretti, buyurdu." [İ. Ahmed]

Ama istenmeden verilen şeyi almakta bir mahzur yoktur.

"İstemeden verileni alın! O, Allahü teâlânın gönderdiği rızıktır." [Beyhekî]