078 Ana-babanın rızası, cennet yoludur

  Kuşkusuz anne ve babalar, bir insanın üzerinde en çok hakkı olan kişilerdir. Onlara iyi davranmalı, yanlarında yaşlanacak olurlarsa onlara öfff bile dememelidir. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

"Allahın rızası, ana-babanın rızasındadır." [R. Nasihin]

"Ana-babaya itaat, Allaha itaattir, onlara asi olmak, Allah'a asi olmaktır." [Taberânî]

"Ana-babanın yüzüne sevgi ile bakmak ibadettir." [Ebu Nuaym]

"Ana babanın yüzüne acıyarak bakana, hac ve umre sevabı verilir." [İ. Rafiî]

"Anne ve baba aynı anda çağırınca, önce annenin çağrısına uy!" [Deylemî]

"Cennet anaların ayaklarının altındadır." [Ramûz]

"Rabbın rızâsı, babanın rızâsındadır. Rabbın gazabı, babanın gazabındandır." [Ramûz]

"Sen de, malın da babana aittir." [İbni Mâce]

"Ana-babasını hizmetleriyle razı eden, Allahı razı etmiş olur, onları gazaplandıran, Allahı gazaplandırmış olur." [İbni Neccar]

"Ana-babasını razı eden mümine cennetten iki kapı, üzene de cehennemden iki kapı açılır." [Beyhekî]

"Ana-babasını razı eden mümin Cehenneme girmez, inciten de Cennete girmez." [Şir’a]

"Ana-babasını razı eden mümin, ne yaparsa yapsın Cehenneme girmez." [Şir’a]

"Ana-babasına iyilik eden evlat, Peygamberlerle beraber Cennete girer." [İ. Rafii]