079 Ana-babaya isyan, büyük günahtır

Ana-babaya isyan büyük günahların en büyüklerinden biri olup üzerlerinde en çok hakkı olan bu kişelere haksızlık edenler iflah olmazlar. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

"Ana-babaya karşı gelmek büyük günahtır." [Buharî]

"Ana babayı ağlatmak onlara isyan etmektir ve büyük günahlardandır." [İbn-i Ömer]

"Ana-babasına asi olan Cennete giremez." [Nesaî]

"Anneye-babaya sövmek büyük günahlardandır." [Buharî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî]

"En büyük günah, katillik, ana babaya zulüm, yalan yere şâhitliktir." [Deylemî]

"Üç büyük günah: Asiler etrafında toplanmak, ana babaya isyan, zalime yardım." [Taberânî]

"Üç büyük günahı size haber vereyim mi? Allah’a ortak koş-mak, anne-babaya karşı gelmek, yalan söylemek yalan yere şahitlik etmektir." [Buhârî, Müslim, Tirmizî]

"Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Allah'a şirk koşmak, anaya babaya itaatsizlik etmek ve yalancı şahitlik yapmak... " [Buharî]

Görüldüğü gibi Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz nerede üç büyük günahı saysa, onların içinde Anaya babaya itaatsizliği de saymıştır. Ana-babaya isyan büyük günah olduğu gibi onlara iyilik de büyük sevaptır.

"En kıymetli amel, vaktinde kılınan namaz, sonra anababaya iyilik etmek, sonra da Allah yolunda cihaddır." [Berika]

"En üstün amel, namazdan sonra ana babaya iyiliktir." [Müslim]