081 Ana-babaya iyilik ömrü uzatır

  Değerli okuyucularım, ilahi yazgı değişmez. Ama Allahü Tealâ yapılan dualarla, dilediği kullar için kaza ve bela yazgılarını değiştirebileceği gibi, yapılan iyilik ve ihsanlarla da kişilerin ömürlerine ömür katar. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

"Ana-babaya ihsan, bedbahtlığı saadete çevirir, ömrü uzatır ve kötü ölümden korur." [Ebu Nuaym]

"Ana-babasına iyilik edenin ömrü uzun, rızkı bereketli olur." [İ. Ahmed]

"Ömrünün uzun ve rızkının bol olmasını isteyen, ana-babasına ihsanda bulunsun ve sıla-i rahim yapsın!" [İ. Ahmed]

"İffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur. Ana-babanıza ihsan ederseniz, çocuklarınız da size ihsan eder!" [Taberânî]

"Kul anne ve babasına dua etmeyi terk ettiğinde ondan rızık kesilir." [Ramûz]

Ana ve babamıza itaat edip iyilik yaparak onların rıza ve dualarını almaya çalışmalıdır. Baba dostlarını da unutmamalıdır.

"Her şeyin Allah ile arasında perde vardır. Ana baba duasında perde yoktur" [Deylemî]

"İlim öğrenen, kocasına itaat eden kadın, ana babasına iyilik eden evlat, peygamberlerle beraber hesap görmeden Cennete girerler." [İ. Rafii]

"Hanımını anasından üstün tutana lanet olsun! Onun farz ve diğer ibadetleri kabul olmaz." [Şir’a]

"Babası öldükten sonra, onun dostlarını ziyaret eden, en iyi iyiliği yapmış olur." [Müslim]