082 Akrabalar ziyaret edilmeli

  Akrabaların ziyaret edilip onlarla ilgilenilmeye Sıla-i rahim denir. Sıla-i rahim, çok önemli dini bir görevdir. Rasulullah (s.a.v.) sıla-i rahimi terk eden, akrabalarıyla ilgilenmeyen kişilerin bulunduğu yere rahmet meleklerinin girmeyeceğini bildirdi. Akrabalarla ilişkiler kesilmemeli, onlar sık sık ziyaret edilip sorunlarıyla ilgilenilmeli, bunlar yapılamazsa hiç değilse telefon, eposta gibi vasıtalarla hal ve hatırları sorulmalıdır. Hadis-i şeriflerde:

"Sıla-i rahim ömrü uzatır." [Taberanî]

"Sıla-i rahim edenin rızkı bollaşır." [Buharî]

"Rızkının bol olmasını isteyen, sıla-i rahim etsin!" [Buharî]

"Ömrünün uzun ve rızkının bol olmasını isteyen, anababasına ihsanda bulunsun ve sıla-i rahim yapsın!" [İ. Ahmed]

"Sıla-i rahim, malı çoğaltır, ailede sevgiyi artırır ve ömrü uzatır." [Taberânî]

"Her kim, rızkının bol, ömrünün uzun olmasını isterse, akra-balarını ziyaret etsin." [Buharî, Müslim]

"Akraba ziyareti yapmayan kimselerin bulunduğu yere rahmet melekleri gelmez." [Taberânî]

"Bayramda kurban kesmekten daha faziletli bir amel yoktur. Ancak sıla-i rahim bundan müstesnadır." [Taberanî]

"Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur." [Şir’a]

"Şu altı şey ortaya çıkınca ölüm istenebilir: 1- Sefihler iş başına geçince, 2- Hükümler parayla satılınca, 3- Kan istihfaf edilince, 4- Güvenlik kuvvetleri çoğalınca, 5- Akraba ziyareti terk edilince, 6- Kur’an-ı kerim eğlence ve musiki gibi dinlenince ki, fıkıhtan haberi olmayan kimse, nağme yaptığı, teganniyle okuduğu için imamlığa geçirilir. İşte bu durumlar meydana çıkınca ölüm istenebilir." [Taberanî] buyruldu.