084 Övmek ve övülmek

  Değerli okuyucularım, övmek ve övülmeyi sevmek, gerçeğe karşı insanı kör eden kişinin en büyük zaaflarından biridir. Onun için Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, övmeyi, övünmeyi ve övülmeyi sevmeyi yasaklamıştır.

"Din kardeşinden bir ihtiyacını isterken onu övmekle söze başlamayın. Böyle yapan onun belini kırmış olur." [İbni Lal]

"Bir birinizi övmekten sakının. Çünkü övmek onu boğazlamaktır." [İbni Mâce]

"Kişiyi yüzüne karşı övmek, onu boğazlamaktır." [İ. Ebiddünya]

"Övülmeyi sevmek, insanı kör ve sağır eder. Kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri, verilen nasihati işitmez olur." [Deyle-mî]

"Cennetin ebedi nimetlerini isteyen, övülmekten hoşlanmasın." [Deylemî]

"Din işlerine, insanların sizi övmeleri arzusunu karıştırmaktan sakının. Sonra amelleriniz boşa gider." [Deylemî]

"Meddahların yüzüne toprak saçın!" [Müslim, Tirmizî]

"Atalarınız ile övünmeyi terk edin." [Ebû Dâvud]

"Bir kimsenin kendi kötü ise, ahirette nesebinin üstünlüğü ona fayda vermez." [Taberânî]

"Nebî (s.a.v.)'in yanında bir adamdan bahsedilmiş ve orada bulunan bir kişi o adamı aşırı şekilde övmüştü. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz: Yazık sana! Arkadaşının boynunu kopardın, buyurdu ve bu sözünü defalarca tekrarladı. Sonra da: Şayet biriniz mutlaka arkadaşını methedecekse, eğer söylediği gibi olduğuna da gerçekten inanıyorsa, zannederim o şöyle iyidir, böyle iyidir, desin. Esasen onu hesaba çekecek olan Allah'tır ve Allah'a karşı hiç kimse kesin olarak temize çıkarı-lamaz, buyurdu." [Buharî, Müslim, Ebû Dâvûd, İbni Mâce]