086 Komşu hakkı

  Komşu hakkı  pek önemli olup Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:

"Cebrâîl (aleyhisselâm), bana komşu hakkının öneminden o kadar bahsetti ki, komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim." [Buharî]

buyurdular.

Komşuluk hakları ile ilgili olarak da:

"Komşu senden yardım isterse yardım edersin. Borç isterse verirsin. Fakir düşerse gözetirsin. Hastalanınca ziyaret edersin. İyi şeylerini tebrik eder, felaketlerinde sabır dilersin. Ölünce cenazesine gidersin." [Harâitî]

"Nice kimse, kıyamette komşusunun yakasına yapışıp diyecek ki: Ya Rabbi, buna sor ki niçin kapısını bana kapattı? Niçin elindeki nimetlerden bana da vermedi?" [İsfehânî] buyruldu.

Komşulara iyilik ve ihsanda bulunmalı, onlara sıkıntı vermemeli.

"Bir Müslüman, helâl kazanıp kimseye muhtaç olmaz, komşu ve akrabalarına yardım ederse, kıyamette ayın ondördü gibi parlak olur." [Beyhekî]

"Arkadaşın iyisi, arkadaşına, komşunun iyisi ise komşusuna iyilik eden kimsedir." [Tirmizî]

"Allah indinde komşuların iyisi, komşularına faydalı olandır." [Hâkim]

"Yakın akraba ve komşuya verilen sadakanın sevabı iki misli fazladır." [Taberânî]