090 Misafir ağırlamanın faziletleri

  Misafir ağırlamak, ev sahibi için büyük ecirlere sebep olur. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

"Allahü teâlâ hayır murat ettiğine hediye olarak misafir gönderir." [E. Nuaym]

"Bir eve misafir gelince, melekler sofrada ev sahibine dua eder." [Taberanî]

"Misafir, bir müminin evine girince, onunla bin bereket ve bin rahmet girer. O ev halkının günahları, denizlerdeki köpüklerden ve ağaçlardaki yapraklardan daha çok olsa da affolur. Her birine bin şehid sevabı verilir. Misafirin yediği her lokma için bir hac ve umre sevabı yazılır ve onlar için Cennette bir şehir inşa edilir." [Nisab-ül ahbar]

"Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikram etsin.!" [Buharî]

"Misafir rızkı ile gelir." [Şir’a]

"Misafir rızkı ile gelir, ev halkının günahlarının affına sebep olur." [İ.Sünnî]

"Sofra misafirin önünde bulunduğu müddetçe, melekler ev sahibi için istiğfar ederler." [Taberanî]

"Misafirle yenilen yemekten sorgu-sual olmaz." [Deylemî]

"İftarda, sahurda ve misafirle beraber yenen yemekten dolayı sorgu sual olmaz." [Deylemî]

"Ramazanda bir misafire oruç açtırana Sırat köprüsünü geçmek kolaylaşır" [V. Necat]

"Misafir girmeyen eve, melekler de girmez." [Şir’a]