091 Misafirlik ve misafir ağırlama adabı

  

"Misafir istemeyende hayır yoktur." [İ. Ahmed]

"Her şeyin bir zekatı vardır. Evin zekatı ise, misafir odasıdır." [A. Rifai]

"Garip, yatacak yer bulamayan bir misafire yardım etmek, yemek yedirmek müslümanlar üzerine borçtur." [İ. Asakir]

"Misafirlik üç gündür. Fazlası sadakadır. Misafirin, ev sahi-bini sıkacak kadar çok kalması helâl değildir." [Buharî]

"Bir cemaat bir yere misafir giderse, o evden gidene kadar, ev sahibi o cemaatin emîri olur, ona itaat vacib olur." [Deylemî]

"Misafir, evin baş köşesine oturmasın!" [Müslim]

"Misafir, ev sahibinden izinsiz (nafile) oruç tutmasın ve gösterilen yere otursun! Çünkü ev sahibi evinin adetini daha iyi bilir." [İbni Asakir]

"Misafir için külfete girmeyin, misafir bundan rahatsız olur. Misafirini üzen Allahü teâlâyı üzmüş olur." [İbni Lâl]

"Misafirden hizmet beklemek, aklın noksanlığına alamettir." [Deylemî]

"Misafirin, gelen yemeği beğenmemesi, ona şer olarak kâfidir." [İbni Ebiddünya]

"Misafirin duası makbuldür. Bereketle dua edin." [Beyhekî]

"Misafir olan bir kimse, ev sahibine imam olmasın!" [Tirmizî]

"Allah’a ısmarladık demeden ayrılan misafir, hırsız olarak girmiş, yağmacı olarak çıkmış olur." [İ.Gazali]

"Misafiri 7 adım geçirene, Cehennemin 7 kapısı kapanır. 8 adım geçirene, 8 Cennet kapısı açılır ve dilediği kapıdan girer." [Şir’a]