094 Kadınlar, erkeklere Allah'ın emanetidir

  Değerli okuyucularım, kadınlar, erkeklere Allahü Tealâ'nın bir emaneti olup onların hak ve hukukunu gözetmeyen emanete hıyanet etmiş olur. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:                        

"Kadınlar size Allahü teâlânın emanetidir." [İbni Cerir]

"Hanımlarınızı üzmeyin. Onlar, Allahü teâlânın size emaneti-dir. Allah’ın emanetine yumuşak olun, iyilik edin!" [Müslim]

"Kadınlarınız konusunda Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'tan emanet olarak aldınız." [Ebû Davûd, İbni Mâce]

"Hanımının haklarını ifa etmeyenin; namazları, oruçları kabul olmaz." [Mürşid-ün-nisa]

"Hanımının mahrem sırlarını başkalarına söylemek, emanete hıyanettir." [Müslim]

"Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olandır." [Müslim]

"Müslümanların iman yönünden en üstünü, ahlâkı en güzel olanı, hanımına, en iyi, en lütufkâr davranandır." [Tirmizî]

"En faziletli mümin, hanımına, en iyi, en lütufkâr davranandır." [Tirmizî]

"Müminlerin iman bakımından en olgun olanı; ahlâkı güzel olan ve ailesine nazik davranandır." [Nesaî, Tirmizî]

"Müslümanların en iyisi, en hayırlısı, hanımına en iyi davranandır. İçinizde, hanımına en iyi davranan benim." [Nesaî]

"En iyi mümin, kadın ve kızlarına karşı en iyi davranandır." [Beyhekî]

"Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür." [İ. Asakir]