095 Eşine karşı güler yüzlü olmalı

 
  Değerli okuyucularım, bir erkek, eşine ve çocularına karşı daima sevecen ve güler yüzlü olmalı, onlara değer vermeli, imkanı nisbetinde maişetlerini bol tutmalıdır.

"Hanımına güler yüzle bakan erkeğin defterine, bir köle azat etmiş sevabı yazılır." [R.Nasıhin]

"Hanımı ile iyi geçinip şakalaşanı Allahü teâlâ sever, rızklarını artırır." [İ. Lâl]

Kişi, geliri ve Allahü tealâ'nın kendisini bahşettiği imkanlar oranında ailesinin maişetini bol tutmalı, elinde varken ailesini sıkıntı içinde yaşatmamalıdır.

"Çarşıdan turfanda meyve alıp evine getiren, sadaka sevabı alır. Getirdiği meyveyi, erkek çocuklarından önce kız çocukla-rına versin! Kadınları, kızları sevindiren, Allah korkusundan ağlayanlar gibi sevab kazanır. Allah korkusundan ağlayana ise Cehennem haram olur." [İbni Adiy]

"Çarşıdan aldığı şeyleri, erkek çocuklardan önce kız çocuklarına verene, Allahü teâlâ rahmetle nazar eder. Allahü teâlâ, rahmetle nazar ettiğine de azap etmez." [Harâiti]

"Kız çocuğunu güzelce terbiye edip, Allahü teâlânın verdiği nimetlerle bolluk içinde yedirir giydirirse, o kız çocuğu onun için bir bereket olur, Cehennemden kurtulup kolayca Cennete girmesine vesile olur." [Taberanî]

"Kimin kız çocukları olur, onların sıkıntılarına katlanır, iyi yetiştirir ve dengiyle evlendirirse, bu kız çocukları onun için Cehenneme perde olur." [Tirmizî]

"Elinde varken ailesini sıkıntı içinde yaşatan bizden değildir." [Cami-us-sagir]