097 Erkek, ailenin yöneticisidir

  Degerli okuyucularım, aileler, milletlerin temelini teşkil eden en küçük sosyal birimlerdir. Bu sosyal birimlerin düzen içinde yaşaması da belli kurallara bağlı bir yaşam tarzının aile içinde kurulabilmesiyle mümkündür. İşte o sebeple güzel dinimiz erkeği aile reisi olarak belirlemiş ve ona büyük sorumluluklar yanında büyük yetkiler de vermiştir. Hadis-i şeriflerde Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki:

"Kötülükten korunmak için, nikahlı yaşayın ve iffetli olun!" [İbni Asakir]

"Namuslu olun ki, kadınlarınız da iffetli olsun!" [Taberânî]

"İffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur. Ana-babanıza ihsan ederseniz, çocuklarınız da size ihsan eder!" [Taberânî]

"Erkek, ailede yöneticidir ve yönetiminden sorumludur. Kadın da kocasının evinde yöneticidir ve elinin altındakilerden sorumludur." [Buharî, Müslim]

"İnsanlar içinde en büyük hak sahibi, erkeğin üzerinde annesi, kadının üzerinde de kocasıdır." [Hâkim]

"Kocanın hanımı üzerindeki hakkı, benim sizin üzerinizdeki hakkım gibidir. O halde kocasının hakkını gözetmeyen, Allahü teâlânın hakkını gözetmemiş olur." [Şir’a]

Aile reisi olan erkeğin karar alma ve uygulamadta hanımına ve çocuklarına tabi olması ise birçok sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olan bir durumdur.  Çünkü kadın ve çocuklar yaratılışları itibariyle genellikle nefislerine uyarlar. Nefse  uymak ise sonu gelmeyen sıkıntılara yol açar  Aile reisi, önemli hususlarda eşinin ve çocuklarının fikirlerini almalı, fakat son kararı dine uygun şekilde daima kendisi vermelidir. Hadis-i şerifte:

"Kadınlara itaat pişmanlıktır" [Hâkim, Deylemî, İbni Lâl, İbni Asakir] buyruldu.