098 Kadınların en iyisi

  Değerli okuyucularım, Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, kadınların en iyisini aşağıdaki niteliklerle belirledi.

"Kadınların iyisi namusunu koruyan, şehveti fazla olsa da, gözü dışarıda olmayan, kocasına kanaat edendir." [Deylemî]

"Kadınların en iyisi, çok doğuran, kendisini kocasına sevdiren, onunla hoş geçinen ve uyum içinde olandır; en kötüsü de, açılıp saçılan, böbürlenendir." [Beyhekî]

"Kocasına muhabbet gösteren, çocuk doğuran, öfkelendiği an veya kocası kendine kızdığı zaman, kocasını razı edinceye kadar uyumayan kadın Cennetliktir." [Taberanî]

"Ümmetimin kadınlarının hayırlısı yüzü güzel ve mehri az olandır." [İbni Asakir]

"Kocası razı oluncaya kadar, kadının namazları ve diğer iyilikleri kabul olmaz." [Taberânî]

"Kocası razı olduğu halde ölen kadın Cennete girer." [Tirmizî]

"Kadın, eşine eziyet etmezse, sırf namazları yüzünden Cennete girer." [Hâkim]

"Kadın, kocasına eziyet etmeyip namazlarını kılsa Cennete girer." [İbni Mâce]

"Kocası kendisinden hoşnut olarak ölen kadın, Cennete girer." [İbni Mâce]

"İlim öğrenen, kocasına itaat eden kadın, ana babasına iyilik eden evlat, peygamberlerle beraber hesap görmeden Cennete girerler." [İ. Rafii]

"Ey kadınlar, ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun, mahreminiz olmayanlarla konuşmayın." [Râmûzü’l-ehâdîs]