099 Kadınlar, kocalarına itaatli olmalı

  Değerli okuyucularım, aile, bir milleti teşkil eden  en küçük toplumsal kurumlardan biridir. Her kurum gjbi, onun da, düzeni sağlayan, büyükten küçüğe doğru sıralanmış hiyerarşik bir yapılanması vardır. Ailede düzeni sağlayan en üstteki aile reisidir. Eğer ailede küçükler büyüklere itaat etmez, kendi başlarına buyruk hareket ederlerse ailede düzen bozulur. Tam bir karmaşa hakim olur.  Onun için ailede, küçük çocuklar, büyük çocuklara, onlar annelerine, anneleri de ailenin reisi olan babalarına karşı itaatli olmalıdırlar. Ayet-i kerimelerde buyruldu ki:

"Erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptir.” [Bekara, 228]

"Erkekler, kadınlar üzerine hâkimdir. Çünkü Allahü teâlâ, bazı kullarını bazısından üstün yaratmıştır.” [Nisa, 34]

Hadis-i şerifte de:

"Erkek, ailede yöneticidir ve yönetiminden sorumludur. Kadın da kocasının evinde yöneticidir ve elinin altındakilerden sorumludur." [Buharî, Müslim]

"İnsanlar içinde en büyük hak sahibi, erkeğin üzerinde annesi, kadının üzerinde de kocasıdır." [Hâkim] buyruldu.

Diğer Hadis-i şeriflerde de:

"Rabbine itaat edip, kocasının hakkını ödeyen, ona hıyanet etmeyen kadınla şehit arasında, bir derece fark kalır. Kocası güzel ahlâklı bir mümin ise, onun kocası olur. Kocası uygun birisi değilse, Cennette Allahü teâlâ onu bir şehitle evlendirir." [Taberanî]

"Kadın, beş vakit namazını kılar, bir aylık orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse ona: Hangi kapıdan dilersen oradan cennete gir, denilir." [Ahmed bin Hanbel]  buyruldu.