100 Kadının cihadı, kocasıyla iyi geçinmektir

  Kadın kocasına karşı küfran-ı nimette bulunmamalı, onunla iyi geçinmelidir. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

"Eğer kocalarına karşı küfran-ı nimette bulunmasalar, namaz kılanlar hemen Cennete girerdi." [Şir’a]

"Kadın, kocasının hakkını ödemedikçe, Allahü teâlânın hakkını ödemiş olmaz." [Taberanî]

"Koca hakkına riayet, Allah yolunda cihad etmek gibidir." [Taberanî]

"Kocası çağırdığı halde yatağa gelmeyen kadına melekler sabaha kadar lanet eder." [Buharî]

"Kadının cihadı, kocası ile iyi geçinmektir." [Taberanî]

"Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da, Hz. Asiye gibi sevaba kavuşur." [İ.Gazali]

"Kadın, kocasından izinsiz olarak nafile oruç tutamaz. Eğer tutarsa, aç ve susuz kalmış olur, sevap kazanamaz. Kocasından izinsiz evinden dışarı çıkamaz. Çıkarsa, gökteki melekler, geri evine dönünceye kadar ona lanet eder." [Taberanî]

"Kadın, kocasından izinsiz (nafile) oruç tutamaz." [Buharî, Müslim]

"İzinsiz evden çıkan kadına, kocası razı oluncaya kadar, güneşin ve ayın doğduğu her şey lanet eder." [Deylemî]

"Kadın, kocasından izinsiz (ana, baba, kardeşleri dahil) hiç kimseyi evine alamaz, nafile namaz kılamaz." [Taberanî]

"Kadın kocasının evinden, onun izni olmadan infak edemez!" [Tirmizî]

"Hiçbir kadının, kocanın izni olmaksızın bir atiyye (bahşiş, hediye) vermesi câiz değildir." [Nesâi]