102 En zararlı şey: Çok konuşmak

  Değerli okuyucularım, hiç kuşku yok ki insanın başına gelen bela ve sıkıntıların çok önemli bir kısmı diline sahip olamamaktan gelmektedir. Bir müslüman eline diline beline sahip olmalı, eliyle diliyle kimseye zarar vermemeli, kimseyi incitmemeli, az konuşmalı, ve konuştuğu zaman da hep hayırlı şeyler konuşmalıdır.

"Müslüman, elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kimsedir." [Müslim]

"Müslüman, elinden ve dilinden müslümanların emin olduğu kimsedir." [Buharî]

"En kıymetli amel, elinden ve dilinden kimsenin incinmemesidir." [Taberânî]

"En faziletli mümin, herkesin, elinden, dilinden selamette olduğu kişidir." [Müslim]

"Sükût eden bir mümine yakın olun! O hikmetsiz değildir." [İbni Mâce]

"Susmak, hikmettir." [Deylemî]

"En zararlı şey, çok konuşmaktır." [Deylemî]

"Süfyan İbnu Abdillah (r.a.) anlatıyor: Ey Allah'ın Resulü dedim, uyacağım bir amel tavsiye et bana! Şu cevabı verdi: Rabbim Allah'tır de, sonra doğru ol! Ey Allah'ın Resulü dedim, tekrar. Benim hakkımda en çok korktuğunuz şey nedir? Eliyle dilini tutup sonra: İşte şu! buyurdu." [Tirmizî]

"Çok konuşan çok yanılır, çok yanılanın yalanı çoktur. Yalanı çok olan da Cehenneme layıktır." [Taberanî]

"Çok konuşmak kalbi karartır. Kalbi kararan da Allahü teâlâdan uzaklaşır." [Beyhekî]