103 Ya hayır konuşmalı, ya da susmalı

  Dinin buyruk ve yasaklarını insanlara öğretmek ve Allahü Tealâ'yı anmak dışında her söz kişinin zararınadır.

"Emr-i maruf ve zikir hariç, her söz, kişinin zararınadır." [Tirmizî]

"İnsanın hatalarının, kusurlarının çoğu dilindendir." [Taberanî]

"Midesini, ırzını ve dilini koruyan, bütün kötülüklerden korunmuş olur." [Deylemî]

"Allah’ı görür gibi ibadet et, kendini ölmüş say, bunlardan daha iyisi ise dilini tutmaktır." [Taberanî]

"Kurtuluş için dilini tut, evinde otur, günahların için ağla!" [Tirmizî]

"Rahat isteyen sussun!" [Ebuşşeyh]

"En kolay ibadet, susmak ve güzel ahlâktır." [İbni Ebiddünya]

"Hayır söz hariç, dilini tutan, şeytanı mağlup eder." [Taberanî]

"Allah’a ve ahirete inanan, ya hayır konuşsun veya sükut etsin!" [Buharî]

"Selamet isteyen, sükut etsin, dilini tutsun!" [İbni Ebiddünya]

"En makbul amel, dilini tutmaktır." [Taberanî]

"Dilini tutan kurtuldu." [Tirmizî]

"Dilini tutmayan kimse, tam imana kavuşamaz." [Taberanî]

"En faziletli sadaka, dilini tutmaktır." [Deylemî]

"Mümin önce düşünür, sonra konuşur. Münafık, düşünmeden konuşur." [Haraiti]