104 Tatlı dilli olmak

 Değerli okuyucularım, tatlı dilli olmak çok büyük bir haslettir. Toplumsal ilişkilerimizde birçok içinden çıkılmaz sanılan sorunun çözümüne katkı sağlar. O sebeple insanlarla ilişkilerimizde sert, kırıcı ve hodbin olmak yerine daima yumuşaklığı ve tatlı dilli olmayı tercih etmelidir. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdu ki:

"Şerefinizi mallarınızla, dininizi de dilinizle (müdara ile) koruyun!" [İ. Asakir]

"Dilinden korktuğunuz kişilere mal vermek suretiyle şerefinizi koruyun!" [Hatib]

"Fitne zamanında evinizde oturun, günahlarınıza tevbe edin, dilinizi tutun, kendi işinize bakın, başkalarının işine karışmayın!" [Nesaî, Ebû Davûd]

"Akıllı, diline sahip olur, zamanını iyi kullanır, işine yönelir ve en sağlam dostuna karşı da ihtiyatlı olur." [Deylemî]

"Kişinin, kanıtsız ve dayanaksız söz söylemesi ne kötüdür." [Ebû Dâvud]

"Mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz. Öyle ise onları güler yüz ve tatlı dil ile, güzel ahlâkla memnun etmeye çalışınız!" [Hâkim]

"Kişi, yumuşaklığı, tatlı dili ile, gündüzleri oruç tutanın ve geceleri namaz kılanın derecesine kavuşur." [İbni Hibban]

"Cennette öyle muazzam köşkler vardır ki, bunlar, tatlı dilli olan, selamı yayan, yemek yediren, çok oruç tutan ve gece namazı kılanlara verilir." [İbni Nasr]

"Bir adam: Ya Resûlallah! İslâmiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle, dedi. O da: Dilin hep Allah'ı zikretsin! buyurdu." [Tirmizî, İbni Mâce]