106 Danışana doğru bilgi vermeli

  Değerli okuyucularım, herhangi bir konuda size danışan, size güvenerek gelmiştir. O işin ehli olduğunuzu düşünerek size fikir soran bir kişiye doğru bilgi vermeli, onu yanıltıcı şeyler söylememelidir. Biliyorsa söylemeli, bilmiyorsa susmalıdır. Danışana bilerek yalan söylemek, ona ihanettir.

"Danışan yardıma kavuşur. İstişare edilen emindir." [Askeri]

"Danışılan, güvenilir kimsedir. Biliyorsa söyler, bilmiyorsa sükut eder." [Kudai]

"İstişare edilen, güvenilen kimsedir. Kendisine layık gördüğünü ancak başkasına tavsiye eder." [Taberânî]

"Danışana bilerek yalan söyliyen ona hıyanet etmiş olur." [İbni Cerir]

Özellikle dini içerikli konularda kalbin huzur bulmadığı durumlarda, danışılan kişiler o konuda fetva verseler de şüpheli durumlardan kaçınmalı, onlardan uzak durmalıdır. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, iyiliğin kalbin huzur bulup rahatladığı şeylerde olduğunu bildirdi. 

"Müftüler, fetva verseler de sen, yine kalbine danış." [İ. Ahmed]

"Kalbine danış; iyilik, kalbin mutmain olduğu, rahatladığı şeydir. Günah ise, canını sıkan, kalbinde tereddüt uyandıran şeydir. Aksine fetva verseler de." [Taberânî, İbni Asakir]

"Seni rahatlatan şey iyidir. Seni şüpheye düşüren, sıkıntı uyandıran şey günahtır. Sana fetva verse de böyledir." [İ. Ahmed, Beyhekî, Taberânî]

"Yapacağın bir iş için, yedi defa Rabbinden hayırlı olanı iste, sonra kalbine bak, hangisi kalbine ferahlık veriyorsa, hayırlı olan odur." [Deylemî]