108 Gözün, elin, ayakların zinası

  

"Yabancı kadına şehvetle bakmak göz zinâsıdır, onu tutmak el zinâsıdır, ona gitmek ise ayakların zinâsıdır." [Rıyâdu’n-Nâsıhîn]

"Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümektir." [Buharî, Müslim, Ebû Davûd]

"Gözün zinası harama bakmak, dilin zinası fuhuş konuşmaktır." [Buharî, Müslim, Ebû Davûd]

"Ey gençler, nâmûsunuzu koruyun, zinâ etmeyin! İyi bilin ki, nâmûsunu koruyana Cennet vardır." [Hâkim]

"Ey kadınlar, mahreminiz olan erkeklerle konuşunuz, namahremle konuşmayınız!" [İ. Sa’id]

"Buluğa eren kız, yüz ve elinden başka yerini namahreme gösteremez." [Ebû Davûd]

"Bir kadın, koku sürünüp dışarı çıkar ve kokusunu duyurmak için, bir topluluk yanından geçerse, ona bakana da, kendine de, zina günahı yüklenir." [Nesaî]

"Bir kadın, güzel kokular sürünüp, göz alıcı güzel elbiseler giyerek, bir toplumun önünden geçerse, zina işlemiş gibi günaha girer." [İbni Hibban]

"Bir kadın görüp de, Allah'tan korkarak, başını ondan çevirene, Allahü teâlâ, ibadetlerin tadını duyurur." [Ebû Dâvud]

"Yabancı kadını görünce, yüzünüzü ondan ayırın! Ansızın görmek günah olmaz ise de, tekrar bakmak günah olur." [Ebû Davûd, Darimî]