109 Zina afetleri

 

"Kulunun zinasına gazaplanmakta Allah’tan gayretlisi yoktur." [Buharî]

"Zina ve faiz yaygınlaşan toplum, Allahın azabını hak etmiş olur." [Hâkim]

"Kıyamet yaklaştıkça, faiz, zina, ve içki çoğalır." [Taberânî]

"Bir zaman gelecek, zina, içki ve çalgıyı helâl sayanlar çıkacaktır." [Buharî]

"Zina yayılınca depremler ve fitneler çoğalır." [Deylemî]

"Zinadan korunan Cennete girer." [Beyhekî]

"Zina, fakirliğe yol açar." [Beyhekî]

"Zinâ eden, aynı şeye ma’rûz kalır." [İbnü’n-Neccâr]

"Cana kıymayan, haram yemeyen, zina etmeyen ve içki içmeyen Cennete girer." [Bezzar]

"Altı konuda bana söz verin, ben de sizin cennete girmenize kefil olayım: Namaz, zekat ve emanete riayet, nefsi zinadan, mideyi haramdan, dili kötü sözlerden korumak." [Et-tergib ve’t terhib]

Eşlerinin zinaya düşmemesi için erkekler bakımlı olmalıdır.

"Elbisenizi yıkayınız. Saçlarınızı düzeltiniz. Dişlerinizi misvaklayınız. Tertemiz olmaya ve güzelleşmeye çalışınız. Zira İsrailoğulları böyle yapmadığı için kadınları zinaya düştüler." [C. Sağîr]

Zina her ne kadar büyük bir günah ise de kişi imanını yitirmediği sürece kafir olmaz. Zira hadis-i şerifte:

"Zina etmiş, hırsızlık yapmış, içki içmiş mümin de Cennete girer." [Buharî] buyruldu. Günahına hemen tevbe etmelidir.