110 Livata ve eşcinsellik haramdır

  Livata (anal seks) ve eşcinsellik (hemcinsleriyle yetinme) eşref-i mahluk olan insana hiç yakışmayan davranışlar olup dinimizce zina gibi yasaklanmıştır. Bunlardan uzak durulmalı, böyle bir hataya düşüldü ise hemen tevbe edip bir daha işlenmemelidir. Hadislerde buyruldu ki:

"Erkeğin erkeğe, kadının kadına yaklaşması zinadır." [Beyhekî]

"Erkek erkekle, kadın kadınla (zaruretsiz) aynı yatakta yatamaz." [İ. Ahmed]

"Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe, kıyamet kopmaz." [Hatib]

"Bir erkek çocuk bir kadın gibi kıskanılmadıkça kıyamet kopmaz." [Deylemî]

"İçki içilir, kötü kadınlar çoğalırsa, erkek erkekle, kadın kadınla yetindiği zaman, çeşitli belalar gelir." [Beyhekî]

"Livata (anal seks) mubah sayılmadıkça, gökten taş yağmadıkça kıyamet kopmaz." [Deylemî]

"Lutilik (anal seks) yapan mel'undur. " [İ. Ahmed]

"Hanımı ile livata eden mel'undur." [Şir'a]

"Kendi rızası ile üç defa livata yaptıran alışır, her zaman bu işi ister." [R.Nasıhin]

"Eşcinsel üçe ayrılır: Bir kısmı konuşmak ve yüze bakmakla, diğeri, tokalaşmak ve kucaklaşmakla yetinir. Bir kısmı da bu işi bilfiil yapar. Allah'ın laneti bunların üzerine olsun! Bunlardan tevbe edenin tevbesini Allahü teâlâ kabul eder." [Deylemî]