111 Karşı cinse benzemeye çalışmak

  Değerli okuyucularım, dinimizin yasakladığı doğal olmayan davranışlardan biri de kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara benzemeye çalışmasıdır. Bu konu ile ilgili olarak Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki:

"Karşı cinse benzemeye çalışan bizden değildir." [İ. Ahmed]

"Kadın gibi davranan erkeğe, erkek gibi davranan kadına lanet olsun!" [Buharî]

"Erkeğe benzemeye çalışan kadına, kadına benzemeye çalışan erkeğe lanet olsun" [Taberanî, Ebû Davûd]

"Kadın elbisesi giyen erkeğe, erkek elbisesi giyen kadına lanet olsun!" [Hâkim]

"Kendini erkeğe benzeten kadın Cennete girmez." [Taberanî]

"Erkeklere benzemeye çalışan kadın Cennete giremez." [Nesaî]

"Üç kimse vardır ki, Kıyâmet günü Allah onların tarafına bakmaz; Anne-Babasına âsî olan çocuk, erkeğe benzemeye çalışan kadın ve deyyûs." [Nesâi]

"Örtülü olan çıplaklara ve erkek gibi giyinen kadınlara ve kadın gibi giyinen, süslenen erkeklere lanet olsun" [Tergibüs-salât]

Ayrıca gaflet ve nefse uymakta gençlere benzemeye çalışan ihtiyarlara da hoş görü ile bakılmamıştır.

"En iyi genç, ihtiyar gibi ölümü düşünen, gençlik heveslerine kapılmayıp gafletten uzak kalandır. En kötü ihtiyar da, gaflet ve nefse uymakta gençlere benzemeye çalışandır." [Taberânî]