112 Avret yerlerini açmamalı

  Kadınların ve erkeklerin açılması ve bakılması haram olan vücud kısımlarına avret denir. Avret yerleri ve tesettür ile ilgili Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin açıklamaları şöyledir:

"Erkeğin göbek ile dizleri arası avrettir." [Ebû Dâvud]

"Uyluk avret yeridir." [Buharî, Ebû Dâvud, Tirmizî]

"Kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün bedeni avrettir." [Mecmau’l-Enhür]

"Avret yerlerini açmak büyük günahtır." [Hâkim]

"Erkek, erkeğin; kadın, kadının avret yerine bakması helâl olmaz." [Müslim]

"Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah la’net etsin." [Beyhekî]

"Din kardeşinin avret yerine bakanın kırk gecelik namazı kabul olmaz." [İ. Asakir]

"Avret yerlerinizi örtün! Yalnız iken de Allahü teâlâdan haya edin!" [Tirmizî]

"Bir kız, namaz kılacak yaşa gelince, yüz ve elleri hariç, vücudunu erkeklere gösteremez." [Ebû Davûd]

"Yalnızken de, avret yerinizi açmayın! Zira yanınızda hiç ayrılmayanlar (hafaza melekleri) vardır. Onlardan utanın ve onlara saygılı olun." [Eşiat-ül-lemeat]

"Soyunurken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler." [İ. Ebiddünya]

"Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler." [T. Salat]