113 Örtülü çıplaklar

  Umuma açık hamamlarda avret yerleri açık yıkanmamalıdır.

"Evlerin en kötüsü hamamdır. Orada sesler yükselir, avretler açılır. Tedavi veya kirden temizlenmek için girecek olan örtülü girsin." [Taberânî]

"Allah’a ve ahirete inanan hamama peştamal ile örtülü girsin!" [Nesaî]

"Allahü teâlâ hayayı ve örtünmeyi sever. Öyle ise yıkanırken avret yerinizi örtün." [Ebû Dâvud]

Aşağıdaki hadis kadınların başörtülerinin değerini ortaya koyuyor

"Şayet cennet ehli kadınlardan bir kadın dünyaya çıkmış olsaydı, muhakkak yer ile gök arasını aydınlatır ve ikisi arasını güzel bir koku doldururdu. Ve elbette o kadının başörtüsü dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır." [Buharî]

Vücudun hatlarını belli eden veya dışarıdan bakıldığında içeride vücudu gösteren elbilseler giymekten sakınmalıdır.

"Ahir zamanda ümmetimin kadınları vücutlarını gösterecek elbiseler giyecekler, saçlarını da deve hörgücüne benzetecek şekilde topuz yapacaklardır. Onlar lanetliktir." [İbni Hibban]

"Örtülü olan çıplaklara ve erkek gibi giyinen kadınlara ve kadın gibi giyinen, süslenen erkeklere lanet olsun" [Tergibüs-salât]

"Örtülü çıplak ve başları deve hörgücü gibi yükseltilmiş kadınlar, Cennete girmeyecek. Kokusunu bile duymayacaklardır. Halbuki, Cennetin kokusu, çok uzaklardan duyulacaktır" [Berika, Hadika, Müslim, Muvatta]