115 İçki, kişide haya perdesini kaldırır

  Diğer bazı hadis-i şeriflerde de buyruldu ki:                                

"İçki, bütün kötülüklerin başıdır." [Taberanî]

"Kötülüklerin hepsi kilitli bir yerdedir. Bu yerin anahtarı içkidir. İçki içen, o kapıyı açıp içine düşer." [Abdürrezzak]

"İçki içenin haya perdesi yırtılır, şeytan ona yoldaş olur, her kötülüğe sevkeder ve her iyilikten alıkor." [Taberânî]

"İblis, şeytanlara der ki: Et, kadın ve içki ile insanları aldatmaya çalışın! Bu işte bunlardan daha etkilisi yoktur." [Deylemî]

"Allahü teâlâ, kıyamette, şu dört kişiye, rahmetle nazar etmez: 1- Ana babasına âsi olan, 2- Ettiği iyiliği başa kakan, 3- Devamlı içki içen, 4- Kaderi inkâr eden." [İ. Adiy]

"Cennetin kokusu beş yüz yıllık yerden duyulur. Yaptığını başa kakan, anaya babaya asi olan ve içkiye devam eden cennetin kokusunu duyamaz." [Taberanî]

"Bir kral, bir adamı tutup: İçki, katillik, zina ve domuz eti yemekten birini seç, yoksa seni öldüreceğim, der. Adam içkiyi seçer. Onu içince hepsini de yapar." [Taberanî, Hâkim]

"Şaraba değişik isimler konup içilir, çalgı ve şarkıcı kadınlar çoğalırsa Allahü teâlâ onları yere geçirir." [İbni Mâce, İbni Hibban]

"İçki içenin, kıyamette yüzü kara, dili sarkıktır, pis kokusundan herkes kaçar." [Zevacir]

"Cenab-ı Hak, zurna, gırnata, ud, def gibi bütün çalgı aletlerini, cahiliyet döneminde tapınılan putları kaldırmamı emredip, kendisinden korkup da içkiyi bırakan mümine Cennet nimetlerini ihsan edeceğini de bildirdi." [İ. Ahmed]