117 Haksız yere cana kıymamalı

  Değerli okuyucularım, İslam, esas olarak insanların can, mal, soy, güzel ahlak, akıl ve beden sağlığını garantı almaya çalışan bir  dindir. Bu değerleri tahrip eden her davranış da büyük günah sayılmıştır. Bunlalrdan birisi de haksız yere cana kıymaktır.

"Resûlüllah (s.a.v.), Yedi helâk ediciden kaçının! buyurunca, Ey Allahın Resûlü, onlar nedir? diye sordular. Şöyle buyurdu: Allaha ortak koşmak, sihir yapmak, haksız yere adam öldürmek, yetim malı yemek, zina etmek, cihad günü cepheden kaçmak, namuslu hanımlara iftira atmak" [Buharî]

"Cana kıymayan, haram yemeyen, zina etmeyen ve içki içmeyen Cennete girer." [Bezzar]

"Mümin bir kimseye sövmek fasıklıktır. Mümin bir kimseyi öldürmek küfürdür." [Müslim, Buharî]

"Mümini öldürmek, Allah katında, dünyanın yıkılmasından daha büyüktür" [Nesaî]

"Eğer gök ehli ile yer ehli ortaklaşa bir mümini öldürseler, Allah hepsini ateşte yüz üstü süründürür." [Tirmizî]

Kişinin kendi canına kıyması da aynı şekilde günah sayılmıştır:

"Kendini boğarak öldüren kimse, Cehennem için boğmuş olur. Kendini vuran kimse, Cehennem için vurmuş olur." [Buharî]

"İple boğazını sıkarak intihar eden, boğazı sıkılarak azap görür. Herhangi bir bıçakla intihar eden, Cehennemde bıçakla narak azap görür." [Buharî]

"İntihar etmiş olsa da, her Müslüman ölünün cenaze namazını kıl!" [Deylemî]

Müslümanı ölümle korkutmak da caiz değildir.

"Bir demir (veya yaralayıcı, öldürücü bir alet) ile arkadaşına işaret edip korkutan kimseye, melekler lanet eder." Müslim]