118 Yetimlere sahip çıkılmalı

 
  Herhangi bir sebeple öksüz ve yetim kalmış çocuklar, kuşkusuz toplumun en garip ve çaresiz kimseleridir. Onlara ve onların mallarına sahip çıkıp onları korumalıdır. Rasulllah (s.a.v.) Efendimiz:

"Yetimlerin, fakirlerin geçimini üstüne alan, Allah yolundaki bir mücahid gibi veya gündüz oruç tutup gece ibâdet eden gibi sevaba kavuşur." [Buharî]

"Bir yetimi, kendini kurtarana kadar bakıp büyütene, Cennet vacib olur." [Taberânî]

"Akraba veya yabancı bir yetimi kendisini kurtarana kadar bakana Cennet vacip olur." [Ebu Dâvud] buyurdu.

Yetimin malını haksız yere yemek ise büyük günahlardandır:

"Şu yedi büyük günahtan kaçının: Allah’a şirk koşmak, Büyücülük, Katillik, Harpten kaçmak, Yetim malı yemek, Faizcilik, Namuslu kadına iftira etmek." [Taberânî]

"Büyük günahlar yedidir: Bunlardan biri de yetim malı yemektir." [Bezzar]

"Kıyamette, Allah katında büyük günahların en büyüğünden biri yetim malı yemektir." [İbni Hibban]

"Allahü teâlâ, dört kimseyi Cennete koymaz: Bunlar, devamlı içki içen, faiz alan, yetim malı yiyen ve ana-babasına asi olan-dır." [Hâkim]

"En büyük günah, faiz, iffetli kadına iftira, yetim malı yemektir." [Taberânî]

"Yetim malı yiyen, Cennete giremez." [Hâkim]

"Çocuklarını eşit tutmıyan ve yetim hakkından korkmıyan kimse, Allahtan uzaktır." [İ.Asâkir]