119 Dul ve yetimlere iyilik

 

"Şu iki zaif hakkında Allahtan korkun! Dul kadın ve yetim çocuk." [Beyhekî]

"Dul ve yoksullara hizmet eden, fi-sebilillah cihad eden gibidir." [Buharî]

"Sabredip sevabını umarak yetime bakanla, Cennette beraber oluruz." [Taberanî]

"Yetimi güzel terbiye ederek büyütenle Kıyamette beraber oluruz." [Buharî]

"Yetimin ağlamasından sakının!" [İsfehânî]

"Yetime yakın ol, ona acı, başını okşa, beraber yemek ye! Böyle yapanın, kalbi yumuşar ve ihtiyaçları karşılanır." [Haraiti]

"Sırf Allah rızası için yetimin başını şefkatle okşayan, elinin değdiği saçlar sayısınca sevaba kavuşur" [İ. Ahmed]

"Cennette Dâr-ül-ferah denilen köşke, ancak, mü’minlerin yetimlerini sevindirenler girer." [İ. Neccar]

"Evlerin en iyisi, yetime iyilik yapılan evdir. En kötüsü de yetime kötülük edilen evdir." [İbni Mâce]

"Allahü teâlâ, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evi sever." [Taberânî]

"En üstün ev, içinde yetime ikram edilen evdir." [Beyhekî]

"Cennetin kapısını ilk önce ben açacağım. Bu sırada, bir kadın, benden önce davranacak; buna kim olduğunu soracağım, o da: Yetim kalan çocuklarıma bakan biriyim, diyecektir." [Ebu Ya'la]