121 Ticaret ve ticarette doğruluk

  Helal kazanç yollarından biri de ticarettir. Rasulullah (s.a.v.), tica-retle ilgili olarak buyurdu ki:

"En iyi kazanç, el emeğiyle kazanılandır. Ticaret de makbuldür." [Hâkim]

"Bereket ticarettedir." [Ebû Dâvud]

"Rızkın onda dokuzu ticarettedir." [Said b.Mensur]

"Rızık on kısımdır, dokuzu ticarette, biri de hayvancılıktadır." [İbni Sa’d]

"Doğru tüccar, Kıyamet günü Arş’ın gölgesinde olacaktır." [Deylemî]

"Doğru tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehidlerle beraberdir." [Tirmizî]

"Doğru tüccar, Cennetin hiçbir kapısında bekletilmez." [İ. Neccar]

"En uygun kazanç şu tüccarındır ki, ticarette yalan söylemez, sözünden dönmez, satarken malını övmez, alırken de (ucuza almak için) kötülemez." [Deylemî]

"Şu üç kimse, başka himayenin bulunmadığı Kıyamet günü, Allah’ın himayesindedir: 1- Emin tüccar, 2- Âdil idareci, 3- Namaz kılmak için vaktin girmesini hararetle bekleyen kimse." [Hâkim, Deylemî]

"Bir tüccar, alacaklarını tahsil eden adamına, Borcunu vere-meyecek fakirden alma, onu hoş gör, derdi. Allah’a kavuşunca, Allah da onu hoş görüp, affetti." [Buharî]

"Kıyamet yaklaştığında, izinsiz ticaret yapılmaz." [Müslim]

"Korkak tüccar, mahrum kalır, cesur tüccar, rızka kavuşur." [Kudai]