122 Ticarete hıyanet karıştırmamalı

  Değerli okuyucularım, ticarete hıyanet karıştırıp helal kazancını, haram ve bereketsiz hale getirmemelidir. Hadislerde buyruldu ki:

"Ticarete hıyanet karışınca, bereket gider." [İhya]

"Ticarette bereket vardır, ticarete yalan, hıyanet karışınca bereket gider." [Buharî]

"Satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helâl değildir. O kusuru bilip söylememek de, kimseye helâl olmaz." [Hâkim]

"Malının kusurunu gizleyene Allahü teâlâ gazap eder, melekler de lanet eder." [İ Mace]

"Alışveriş ettiğin zaman de ki: Dinimizde aldatma yoktur." [Buharî]

"Ölçü ve tartıda hile yapılınca, mahsullerde noksanlık baş gösterir." [Taberânî]

"Muamelesinde hilekârlık eden bizden değildir." [Buharî]

"Malını yemin ederek beğendirmeye çalışan kimseye kıyamette merhamet edilmez." [İ.Gazali]

"Şu altı kişi, sorgusuz sualsiz Cehenneme girer: Zulmü yüzün-den hükümdar, Irkçılık yüzünden Arap, Kibri yüzünden köy muhtarı, Yalanı, hıyaneti yüzünden tüccar, Hasedi yüzünden âlim, Hasisliği yüzünden zengin." [Ebu Ya’la]

"Bir esnaf, verdiği sözde durur, alacaklısını sıkıştırmaz, malını fazla övmez ve yalan söylemez ise, kazancı ona mübarek olur." [Deylemî]

"Esnafın, pazarcının çoğu facirdir! Çünkü, çok yemin ederek, yalan söyleyerek günaha girerler. Alışverişleri de helâl olmaz." [Hâkim]