123 Rızk için çalışmak

  Değerli okuyucularım, tembellik birçok sıkıntıların kaynağı olup rızk için çalışmak her müslümana farzdır. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

"Çalışıp kazanmak her Müslümana farzdır." [Taberanî]

"Kimseye muhtaç olmamak ve ana baba, çoluk çocuğunu muhtaç etmemek için işe gidenin, her adımı ibadettir." [Taberanî]

"Çalışmayıp, kendini sadaka isteyecek hale düşüren, 70 şeye muhtaç olur." [Tirmizî]

"Cihad, sadece kılıç sallamak değildir. Ana-babaya, evlada bakmak, kimseye muhtaç olmamak için çalışmak da cihaddır. Çalışıp kimseye yük olmayan mücahiddir." [İ. Asakir]

"Allahü teâlâ, çalışmayan gençleri sevmez." [Münavi]

"İbni Abbas hazretleri, sabah vakti oğlunu uyur görünce buyurdu ki: Oğlum, rızıkların dağıtıldığı saatte uyunur mu? Bu saatte uyumak, tembellik alametidir, unutkanlığa sebep olur." [Şir’a]

"Allahü teâlâ, yaptığı işi hakkıyla yapanı sever." [Beyhekî]

Efendimiz her sabah şu bir dua ile tembellikten Allah'a sığınırdı.

"Sabaha girdik. Bütün mülk Allah'ındır. Hamdü sena da O'na mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter. Allahım! Bu günün ve bundan sonrakilerin hayrını senden dilerim. Bu günün ve bundan sonrakilerin şerrinden sana sığınırım. Rabbim! Tembellikten, insanı perişan eden yaşlılıktan sana sığınırım. Cehennem azâbından ve kabir azâbından sana sığınırım." [Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî]