124 Faiz

  Faiz büyük günahlardan olup ondan uzak durmalıdır. Hadislerde:

"Helak eden yedi şeyden biri faiz almaktır." [Buharî]

"Yedi büyük günahtan biri faiz yemektir." [Bezzar]

"Faiz alana da verene de lanet olsun!" [Müslim]

"Vücuduna dövme yapana, yaptırana, faiz alıp verene lanet olsun." [Buharî]

"Faiz 73 kısımdır. En aşağısı, kişinin anası ile zina etmesi gibidir." [Hâkim]

"Bir dirhem faiz alıp vermek otuz zinadan günahtır." [Taberânî]

"Altın altına, gümüş gümüşe, hurma hurmaya, buğday buğdaya, tuz tuza, arpa arpaya misli misline satılırken, biri fazla olursa faiz olur. İkisi de peşin olmak şartı ile, altını gümüşle fazla veya eksik fiyatla, alınıp satılabilir." [Tirmizî]

"Faiz, genel olarak veresiyede olur." [Müslim]

"Dar-ül-harbde, müslüman ile kâfir arasında faiz yoktur." [Mecmaul-enhür, Dürer]

"Kıyamet yaklaştıkça, faiz, zina, ve içki çoğalır." [Taberânî]

"Hep faiz yiyen sonunda fakirliğe düşer." [İbni Mâce]

"Miraç gecesi, karınları ev gibi, içleri yılan dolu insanlar gördüm. Bunların kim olduğunu Cebrail aleyhisselama sordum. Faiz yiyenler olduğunu bildirdi." [İbni Mâce]

"Allahü teâlâ, dört kimseyi Cennete koymaz: Bunlar, devamlı içki içen, faiz alan, yetim malı yiyen ve ana-babasına asi olandır." [Hâkim] buyruldu.