127 Yolculuk adabı

  Yolculuk adabı ile ilgili Hadis-i şeriflerde:

"Bir kimse, sefere çıkarken 11 kere İhlâs okusa, Allahü teâlâ, seferden dönünceye kadar onun evini muhafaza eder." [İ. Neccar]

"Bir sefere üç kişi beraber çıkınca birini emir (başkan) yapsınlar." [Ebû Davûd]

"Seferdekilerin efendisi, onlara hizmet edendir. Hizmette önde olan kişiyi, o topluluk, şehid olma durumu hariç, hiçbir amelle geçemez." [Hâkim]

Yolculuk sırasında yanında rahmet meleklerinin refakatine engel olan şeyler bulundturulmamalı:

"Melekler, içinde köpek ve çan bulunan kafileye arkadaşlık etmezler." [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi]

"Melekler, içerisinde kaplan derisi bulunan kafileye refakat etmez" [Ebu Davud]

Güvensiz bölgelerde konaklandığında gruptan ayrılmamalı:

"Resulullah (sav) sefer sırasında konaklayınca yanında bulu-nan halk vadilere ve dağ geçitlerine dağılırdı. Bunun üzerine Resulullah (sav): Vadilere ve geçitlere dagılmanız şeytan işidir, diye ikaz etti. Bundan sonra herhangi bir yere inilince birbirlerine yakın şekilde yerleşirlerdi." [Ebu Davud]

Yolculuk sırasında oruç tutmak takva değil.

"Seferde sıkıntı içinde oruç tutmak, takva sayılmaz" [Buharî]

Kadınların mahremi olmadan uzun mesafeye yolculuk yapmaları uygun değil.

"Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadına, bir gece ve gündüz devam edecek bir mesafeye, yanında bir mahremi olmadıkça gitmesi helal değildir." [Buhari, Müslim, Ebu Davud]