128 Üç aylar ve Regaip kandili

  Değerli okuyucularım, Recep, Şaban ve Ramazan ayları, İslam Aleminde büyük bir önem taşır. Kandil gecelerinin önemli bir kısmı bu aylar içindedir. Bu aylara, "üç aylar" denir. Üç aylarla ilgili uzun bir hüdiste:

 “Allah tarafından seçilen ay Receb ayıdır ve Receb Allah’ın ayıdır. Her kim Receb ayına hürmet ederse Allah’ın emrine hürmet etmiş olur, kim Allah’ın emrine hürmet ederse Allah onu Naîm cennetlerine koyar ve ona en büyük nimet olan rızasını vacip kılar."

Şaban benim ayımdır. Her kim Şaban ayına hürmet gösterirse benim emrime hürmet göstermiş olur, her kim de benim emrime hürmet gösterirse ben Kıyamet günü ona öncü ve yoldaş olurum.

Ramazan ayı ümmetimin ayıdır. Kim Ramazan ayının hürmet gösterir, onun saygınlığını yüceltir ve ona saygısızlık etmezse, gündüzlerini oruçlu gecelerini de namazla geçirirse ve tüm organlarını da (günahlardan) korursa Ramazan’dan, Allah’tan affedilmesini isteyeceği bir günahı olmadığı halde çıkar.” [Beyhekî] buyruldu.

Üç aylara girildiği zaman Rasulullah (s.a.v.) şöyle dua ederdi.

"Allahım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Rama-zan'a ulaştır." [Ahmed b. Hanbel]

Recep ayının ilk cuma gecesi, Regaib Kandili'dir. Regaib kandiliyle ilgili olarak:

"Receb'in ilk Cuma gecesini ihya edene, kabir azabı yapılmaz. Duaları kabul edilir." [S. Ebediyye]

"Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi." [İ. Asakir] buyruldu.

Bu gecede çok dua etmeli, af ve afiyet dilemelidir.