129 Receb ayının faziletleri

  Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz Receb ayının faziletleriyle ilgili olarak:

"Receb ayında Allah’a çok istiğfar edin; çünkü Allahü teâlâ Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkleri vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer." [Deylemî]

"Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder." [Gunye]

"Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir." [Miftah-ül-cenne]

"Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip Ya Rabbi onu mağfiret et, derler." [Ebu Muhammed]

"Receb büyük bir aydır. Allahü teâlâ bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, Geçmiş günahların affoldu, der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanın- dakilere de oruç tutmalarını emretti." [Taberânî]

"Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." [Camiu-s sağir] buyruldu.