130 Miraç kandili

  Recep ayının 27. gecesi Miraç kandilidir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), Mekke döneminde bir gece, Cebrail (a.s.)'ın refakatinde Burak adlı binekle önce Mescidül-Haram'dan Kudüs'e geldiler. Sonra da oradan göğe yükseldiler. Sidretü'l-Münteha'ya gelindiğinde Cebrail, orada Rasulullah'ı yalnız bıraktı. Rasulullah, Refref adli başka bir binekle yükselişini sürdürerek kendisine Cennet ve Cehennem, oralardaki nimet ve azaplar gösterilip sonra huzuru ilahiye kabul edildi. Daha sonra gittiği bineklerle aynı güzehgahtan geri döndü.. Bu yolculuğun ilk bölümü ayet-i kerimede:

“Kulu Muhammed'i geceleyin, Mescid-i Haram'dan kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O'dur..” [İsra, 1] şeklinde anlatılmıştır.

Miraç olgusunun ayet-i kerimede verilmeyen diğer kısımlarını ise Rasulullah Hadis-i şeriflerle ümmetine bildirmiştir. Bazıları olaya inanmak istememiş, olayi kendisine anlatarak hâlâ inanmaya devam edip etmeyecegini soran müsriklere Hz. Ebu Bekir "O söylüyorsa süphesiz dogrudur" cevabini vererek sadık bir mümin olduğunu ortaya koymuşdu..Hadis-i şerifte:

"Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir." [İ. Gazali] buyruldu. Miraç'ta bazı gördüklerini Rasulullah:

"Miraca çıktığım gece, Cehennemdekilerin çoğunun kadın olduğunu gördüm." [Tirmizî]

"Mirac Gecesi’nde ateşten makasla kendi dudaklarını kesenleri görüp, kim olduklarını sordum. İlmiyle amel etmeyen din adamlarıdır, denildi." [Buharî, Müslim]

"Mirac’ta, Cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kimler oldu-ğunu sordum. Bunlar, gıybet ederek insanların etlerini yiyenlerdir, denildi." [İ. Ahmed] şeklinde anlattı.