133 Kadir gecesi

  Ramazan ayının faziletlerinden biri de, Kur'an-ı Kerimin indiği bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin bu ay içinde olmasıdır.

"Allahü teâlâ, Kadir gecesini ümmetime hediye etti, ondan önce kimseye vermedi." [Deylemî]

"İnanarak ve sevabını Allahü teâlâdan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur." [Buharî, Müslim]

"Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir." [Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî]

"Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir." [Müslim]

"Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar." [Taberanî]

"Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır." [Taberanî]

"Resulullah (s.a.v)'a, Kadir gecesi Ramazan'ın neresinde? diye sorulmuştu. O, Ramazanın tamamında! diye cevap verdi." [Ebû Dâvud]

"Resulullah (s.a.v.) vefat edinceye kadar Ramazanın son on gününde itikafa girer ve derdi ki: Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın. Resulullah (s.a.v.)'dan sonra, zevceleri de itikafa girdiler." [Müslim]

"Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur." [İ. Ahmed]

"Kadir gecesi ramazanın 27. gecesidir." [Ebû Davûd]