134 Kadir gecesinin fazileti

  Değerli okuyucularım, Allahü Tealâ Kadir sure-i celilesinde:

"Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir." [Kadir, 1-5] buyurdu.

Kur'an-ı kerimin indirildiği bu gece büyük faziletlerle doludur. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, tüm hayırlardan mahrum kalmış demektir. Hadis-i şeriflte:

"Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır." [Nesaî] buyruldu.

O sebeple bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalıdır.

"Kadir gecesi üç defa Lailahe illallah söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehen-nemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer." [Tefsir-i Mugni]

"Kadir Gecesi’nde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur’an-ı kerimi hatim etmekten daha sevabdır. Kadir Gecesi’nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir Lailahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir." [Tefsir-i Mugni]

"Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri." [Deylemî]