135 Mevlid kandili

  Rebiülevvel ayının 12. gecesi, Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin doğum günü, yani Mevlid Kandilidir. Doğum günü kutlamaktan maksat, Rasulullah Efendimize olan sevgiyi pekiştirmektir. Ancak peygamberler arasında fark görmemelidir. Hepsi de tek yaratıcı olan Allah'ı tanıtmak, O'nun hükümlerini dünyaya hakim kılmak, insanları kötü davranışlardan uzak tutmak için vazifelendirilmiş seçkin kişilerdir. Ayet-i kerimede:

"Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. 'Peygam- berleri arasından hiçbirini ayırdetmeyiz, işittik, itaat ettik, Rabbimiz! Affını dileriz, dönüş Sanadır' dediler." [Bakara, 285] buyruldu.

Bununla birlikte Yüce Rabbimiz katındaki derecelerine göre peygamberlerinin kimini kimine üstün kılmıştır. Ayet-i kerimede:

"Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık." [İsrâ, 55] buyruldu.

Özellikle, Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, en son ilahi ahkâmı getirmekle şereflendi. Kur'an-ı kerimde Allahü zül-Celâl:

"Biz seni, âlemlere rahmet olarak gönderdik." [Enbiya, 107]

"Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler." [Sebe, 28]

"Senin için bitmeyen, sonsuz mükâfat vardır. Elbette sen en büyük ahlâk üzeresin." [Kalem, 3-4]

"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamberi överler: Ey inananlar! Siz de onu övün, ona salât ve selâm getirin." [Ahzab, 56]

buyurdu. O sebeple Rasulullah (s.a.v.) Efendimize her zaman çok salâvat okumalıdır. Çeşitli salavat dualarının en yaygın olanı:

"Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed."

şeklindeki duadır.