136 Aşure günü

  Aşure günü, Muharrem ayının onuncu günüdür. Aşure günü ile ilgili olarak Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

"Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur." [Şir’a]

"Aşure günü, ilim öğrenilen veya zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer." [Şir’a]

"Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." [Şir’a]

"Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur." [Şir’a]

"Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur." [Beyhekî]

"Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir." [Şir’a]

"Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." [Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberânî]

"Aşure günü orucu bir yıllık, Arefe günü orucu da, iki yıllık (nafile) oruca bedeldir." [T.Gafilin]

"Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur." [Şir’a]

"Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudi-lere muhalefet edin." [İ. Ahmed]

"Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki: Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür." [Buharî, Müslim, Ebû Dâvud]