137 Zilhicce'nin faziletleri

  Dinimiz açısından Zilhicce ayının ilk 10 günü çok önemlidir. Bu günlerin önemi ile ilgili olarak Rasulullah  (s.a.v.) buyurdular ki:

"Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!" [Taberanî]

"Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir." [Beyhekî]

"Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir." [Tirmizî]

"Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir." [Beyhekî]

"Arefe günü tutulan oruç, bin gün (nafile) oruca bedeldir." [Taberanî]

"Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmek gibidir." [İbni Mâce]

"Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için, yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş veya Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır." [R. Nasıhin]

"Eshab-ı kiram Zilhicce için: Ya Resulallah, bu ayın ilk günleri yapılan ameller, Allah yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir? dediklerinde; Evet, cihaddan da kıymetlidir, ancak canını, malını esirgemeden savaşıp şehid olanın cihadı, daha kıymetlidir, buyurdu." [Buharî]

"Allah'a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce'nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur. O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir Gecesine denktir." [Tirmizî, İbn Mace]