141 Cuma günü çok salavat okumalı

  Cuma günü ve gecesinde çok salavat okumalıdır.

"Peygamber efendimiz, Cuma günleri bana çok salevat okuyun! Bunlar bana bildirilir, buyurdu. Öldükten sonra da bildirilir mi? diye sorulunca buyurdu ki: Toprak, peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mümin salevat okuyunca, bir melek bana haber verir, Falan oğlu filan, sana selam söyledi, der." [İbni Mâce]

"Cuma günü bana çok salevat getirin, çünkü salevatlar bana ulaştırılır ve ben onları işitirim." [İbni Mâce, İ. Şâfiî, Hâkim, Beyhekî]

"Cuma günleri bana 80 salevat okuyanın 80 yıllık günahı affolur." [Şir’a]

"Cuma günü ve gecesi çok salevat getirene şefaat ederim." [Beyhekî]

Ve çok dua etmelidir:

"Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi." [İ. Asakir]

"Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, bir Müslümanın duası o vakte tesadüf ederse, o duayı Allahü teâlâ kabul eder." [Tirmizî]

"Cuma günlerinde bir an vardır ki, müminin o anda ettiği dua red olmaz." [Riyad-un-nasıhîn]

"Cuma günü sabahtan akşama kadar çok dua etmeli; çünkü Cuma günü icabet vakti vardır; dua o zamana tesadüf ederse, edilen dua kabul olur." [İ. Nevevî]

"Cuma günü sabah namazından önce, Estagfirullâhel’azîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh okuyanın, bütün günahları affolur." [İbni Sünnî]