142 Cuma gününün bazı faziletleri

   Cuma günü ve gecesinin bazı faziletleri şöyledir:

"Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür." [Şir’a]

"Allahü teâlâya yemin ederim ki ümmetimin hepsi büyük günah işleyerek ölse, Cuma gecesi iki rekât namaz kılıp her rekâtında bir Fatiha ve yetmiş İhlâs okuyarak selâmdan sonra yetmiş kere istiğfar okuyan, onlara şefaat eder, Allahü teâlâ da onun şefaati ile hepsini Cennete koyar." [Tergib-üssalat]

"En faziletli namaz, Cuma günü, cemaatle kılınan sabah namazıdır." [Beyhekî]

"Cuma günü bir defa İhlas-ı şerif okuyan, Kadir gecesini idrak etmiş gibi olur." [Tergib-üs-salat]

"Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur." [İbni Sünnî]

"Cuma günü veya gecesi ölen mümine kabir azabı olmaz." [Tirmizî]

"Cuma günü veya gecesi ölen, şehid olur, kabir azabından kurtulur." [Ebu Nuaym]

"Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir." [İsfehanî]

"Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir." [Taberanî]

"Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur." [Tirmizî]

"Yalnız Cuma günü, oruç tutmayın! Bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutun." [Buharî]