143 Namaz, dinin direği, imanın özüdür

  Değerli okuyucularım, dinimizin temeli, eşi, benzeri olmayan, görünür ve görünmez alemlerin yaratıcısı ve sahibi olan ulu Allah'a inanmak ve O'nun iradesine bağlanmaktır. Bu bağlılığın en önemli göstergesi ise namazdır. O sebeple namaza çok önem vermelidir. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz namazla ilgili olarak:

"İslâm beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, Ramazan orucu tutmak, Kâbe'ye haccetmek, zekat vermek" [Tirmizî]

"Namaz dinin direğidir, terk eden dinini yıkmış olur." [Taberânî, Beyhekî]

 "Namaz dinin direği ve her hayrın anahtarıdır." [Taberânî]

"Namaz kılmayanın dini yoktur." [İbni Nasr]

"Namaz kılmayanın Müslümanlığı, abdest almayanın namazı yoktur." [Bezzâr]

"Namaz, imanın direğidir." [Deylemî]

"Her şeyin bir özü vardır. İmanın özü de namazdır." [Beyhekî]

"Îmân ile küfür arasındaki fark, namazı kılıp kılmamaktır." [Tirmizî]

"Onlarla bizim aramızda alamet-i farika namazdır. Binaenaleyh, namazı terkeden kafirlere benzemiştir." [Tirmizî]

"Namazı kasten bırakanın ibadetleri kabul olmaz ve namaza başlayana kadar Allahü teâlânın himayesinden uzak kalır." [Ebu Nuaym]

"İman, namaz demektir. Namaz için kalbini hazırlayıp namazı itina ile, vaktine ve sünnetine ve diğer şartlarına riayet ederek kılan mümindir. " [İbni Neccar] buyurdular.