145 Bazı namazlar daha kıymetli

"En üstün namaz, Cuma günü cemaatle kılınan sabah namazıdır." [Beyhekî]

"Ümmetimin bayramları içinde, Cuma'dan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekât namaz, Cuma günü dışındaki bin rekâttan efdaldir." [Deylemî]

"En üstün nafile namaz, teheccüd namazıdır." [Müslim]

"En faziletli namaz, farzlardan sonra, teheccüd namazıdır."  
[Müslim]

"Amellerin en iyisi gece herkes uykuda iken namaz kılmaktır." [Berika]

"En faziletli amel, herkes uykudayken, gece namaz kılmaktır." [C. Yolu]

"Farzlar hariç, evde kılınan namaz, mescidimde kılınandan üstündür." [İ. Âbidin]

"Farzlar hariç, evde kılınan namaz daha hayırlıdır." [Buhârî]

"Tenhada kılınan nâfile namazın sevabı, açıkta kılınandan 25 kat daha fazladır." [İ. Ahmed]

"Kadınların en hayırlı namazı, evlerinin en dip köşesinde  
kıldıkları namazdır."
[Taberanî]

"En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır." [Ebû Davûd]

"En üstün amel, vaktinin başında kılınan namazdır." [İ. hmed]

"En kıymetli amel, vaktinde kılınan namaz, sonra anababaya iyilik etmek, sonra da Allah yolunda cihaddır." [Berika]

"Allah indinde en faziletli amel, vaktinde kılınan namazdan sonra ana-babaya iyiliktir." [Müslim]