146 Abdest ve Namaz günahlara kefarettir

"Abdest alan bütün günahlardan temizlenmiş olur." [Müslim]

"Güzelce abdest alıp namazını cemaatle kılanın bütün günahları affolur." [Müslim]

"Beş vakit namaz, kapısının önünde akıp giden ve insanın her gün içinde beş defa yıkandığı suyu gür nehir gibidir." [Müslim]

"Günde beş kere yıkananın kirleri temizlendiği gibi, beş  vakit namaz kılanın da günahları temizlenir." [Buharî]

"Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur." [Taberânî]

"Allah, cuma'yı kılanın iki cuma arasındaki günahlarını rter." [Ahmed İbni Hanbel]

"Her namaz vakti girince, şöyle seslenen bir melek vardır: Ey Âdemoğulları, kendi elinizle tutuşturduğunuz sizi yakacak olan ateşi namazla söndürmek için kalkın." [Taberânî]

"İşrak vakti iki rekât namaz kılanın, bütün günahları affolur." [İ. Ahmed]

"Ramazanda 20 rekât teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur" [İbni Ebi Şeybe]

"Peygamber efendimiz amcası Hazret-i Abbas’a: Sana öğreteceğim şeyi yaptığın zaman, eski-yeni, önceki-sonraki, gizli-açık, hataen veya kasten işlediğin bütün günahları Allahü teâlâ affeder, buyurup tesbih namazının nasıl kılınacağını bildirmiştir." [Ebû Dâvud]

"Bir kimse, namaz kıldığı yerden ayrılıncaya kadar, melekler, (Ya Rabbî, buna rahmet et) diye dua ederler." [Nesaî]