147 Kur'an okumak

"Peygamberlerden hiçbir Peygamber yoktur ki, ona beşerin inandığı (bir mucize) verilmiş olmasın. Mucize olarak bana verilmiş bulunan şey ise ancak Allah'ın bana vahyetettiği Kur'an'dır. Bunun için Kıyamet gününde Peygamberlerden en çok ümmetlisi olacağımı ümit ederim." [Müslim]

"Kalbinde Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey bulunmayan adam harabe bir eve benzer." [Tirmizî]

"Kuran ehli, Allah’ın ehli ve havas kullarıdır." [Nesaî, İbni Mâce, Hâkim]

"En hayırlınız, Kur’anı öğrenen ve öğretendir." [Buharî]

"Ümmetimin en üstün ibadeti Kuran okumaktır." [Ebu Nuaym]

"Kur'an-ı Kerim'i sesinizle güzelleştirin." [Ebû Davûd, Nesaî, Ibnu Mace]

"Evlerinizi namaz ve Kur’an okumakla süsleyiniz." [Elİtkan]

"Kur'an okumak ve Allah'ı zikir, imanı kuvvetlendirir." [Deylemî]

"Kur'an'ı cehren okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir." [Tirmizî]

"Aziz ve celîl olan Allah diyor ki: Kim, Kur'an okuma meşguliyeti sebebiyle benden istemekten geri kalırsa, ben ona, isteyenlere verdiğimden fazlasını veririm." [Tirmizî]

"Kur’an zenginliktir. O varsa fakirlik olmaz. O yoksa zenginlik olmaz." [Suyuti, el-İtkan]

"Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olan kimse, bağlı devesi olan kimse gibidir, bu adam devesine itina gösterirse onu elinde tutar, salıverirse deve çeker gider." [Buharî, Muslim, Muvatta, Nesaî]